Κατηγορία: Μη κατηγοριοποιημένο

European Youth Together

Δελτίο Τύπου – Capacity Building Programme: Υλοποίηση και Αποτελέσματα (CCB)

Το Consorzio Comunità Brianza – CCB, στο πλαίσιο του έργου “Young Service Designers – YSD”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+ (GA n°624732), ολοκλήρωσε επιτυχώς το Capacity Building Programme. Η μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν από τους youth workers του YSD, οι οποίοι εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση της κας. Azzurra Spirito, ιταλίδας σχεδιατή υπηρεσιών,…
Read more

Έκθεση Τοπικής Ενεργοποίησης Νέων (Local Youth Activation Report)

Η Έκθεση Τοπικής Ενεργοποίησης Νέων (Local Youth Activation Report), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Young Service Designers, συζητά τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης πλαισίου σχετικά με τη διερεύνηση της πραγματικής συμμετοχής των νέων στην πολιτική και τη δημοκρατική συμμετοχή, εντοπίζοντας ανάγκες και κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε…
Read more