Δελτίο Τύπου – Capacity Building Programme: Υλοποίηση και Αποτελέσματα (I.R.T.E.A)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A, στο πλαίσιο του έργου “Young Service Designers – YSD “, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ERASMUS+ ((European Youth Together (EYT) Sub-program under Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA (GA n°624732)), ολοκλήρωσε με επιτυχία το Capacity Building Programme: 6…
Read more