Οπτικοακουστικό υλικό

European Youth Together

Θα θέλατε να δείτε και να μάθετε για κάποιες σημαντικές στιγμές του έργου μας;
Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο Youtube: ΥSD Project

Promo Video #1: Young Service Designers – YSD Promo Video #1 – YouTube

Promo Video #2: Young Service Designers – YSD Project – PROMO VIDEO #2 – YouTube

Promo Video #3: Young Service Designers – YSD Final Promo – YouTube