Δραστηριότητες

European Youth Together

Σκοπός του YSD είναι να ενισχύσει τις υπερτοπικές δομές ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ιδιόμορφων προκλήσεων, βάζοντας τους νέους στο επίκεντρο ανανέωσης των πόλεων τους.

Το YSD στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων ηλικίας 16-21, μέσω σειράς εκπαιδεύσεων σε θέματα πολιτικής αγωγής και διαδραστικής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που καλλιεργούν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να ανασχεδιάσουν τις πόλεις τους ως πιο ασφαλείς, με ανανεωμένες υποδομές και ανθεκτικές συνοικίες.

Μέσω των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, το έργο στοχεύει να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους:

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ενισχύεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των νέων στις κοινότητές τους. Το δικαίωμα των νέων στην συμμετοχή στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

 • • Να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών οδηγεί σε αποφάσεις που ανταποκρίνονται επακριβώς στα αιτήματά τους, που έχουν μελετηθεί καλύτερα και είναι περισσότερο πιθανό να υλοποιηθούν από τα άτομα τα οποία αφορούν.
 • • Να δώσει στους νέους τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι νέοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα δικά τους προβλήματα και συγκυρίες, καθιστώντας τους τα καταλληλότερα άτομα για να προσεγγίσουν τους συνομήλικούς τους.
 • • Να βελτιώσει τις υπηρεσίες στη μετα-COVID εποχή. Η συνεργασία με τους νέους επιτρέπει στην βελτίωση των υπηρεσιών και την σύμπλευσή τους με τις ιδιάζουσες ανάγκες της νεολαίας.
 • Να ενισχύσει τις υπερτοπικές δομές με την καθοδήγηση των εμπλεκόμενων νέων, έτσι ώστε να διαμορφώσει κοινότητες με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου είναι:

 • • 18 σύμβουλοι νέων από 6 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (IT, EL, SK, DE, FI, PL) θα εξειδικευτούν πάνω στην καθοδήγηση των νέων
 • • 120 νέοι (20 ανά χώρα) θα αποκτήσουν δεξιότητες ως Young Service Designers μέσω ενός δομημένου προγράμματος συνολικής διάρκειας 40 ωρών
 • • Υλοποίηση 6 Youth Public Innovation Labs σε τοπικό επίπεδο
 • • Πιλοτική εφαρμογή 6 υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν από τους YSDs (τουλάχιστον 1 ανά χώρα)
 • Εμπλοκή δημοτικών υπαλλήλων από τις πόλεις που στηρίζουν το YSD
 • • Δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας διαδικτυακής εκμάθησης
 • • Δημιουργία της εργαλειοθήκης (toolkit) «Οι Young Service Designers και οι πόλεις ως Συνεργάτες και Σύμμαχοι» (“Young Service Designers and Cities as partners and allies”)