Το έργο

European Youth Together

Το έργο ‘Young Service Designers’ (YSD) συγχρηματοδοτείται από το υπο-πρόγραμμα European Youth Together (EYT) του προγράμαμτος ERASMUS+ – under Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA (GA n°624732). Το έργο ξεκίνησε στις 15 Μαϊου 2021 και έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες, στο πλαίσιο του οποία συνεργάζονται 6 οργανισμοί-εταίροι από 6 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο YSD έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • • Ενίσχυση των υπερτοπικών δομών ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ιδιόμορφων προκλήσεων (COVID-19), βάζοντας τους νέους στο επίκεντρο ανανέωσης των πόλεων τους
 • • Ενασχόληση, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων για να αποκτήσουν ενεργότερο ρόλο στις τοπικές τους κοινότητες
 • • Εμπλοκή των νέων στο έργο ως σχεδιαστές πιλοτικών δράσεων και δημοσίων υπηρεσιών
 • • Ενδυνάμωση των αυθεντικών δημοκρατικών διαδικασιών σε 6 ευρωπαϊκές πόλεις
 • • Εμπλοκή μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων
 • • Δημιουργία μιας πράσινης και βιώσιμης Ευρώπης

Το έργο θα αγγίξει αυτές τις θεματικές στοχεύοντας στην εμπλοκή νεαρών ατόμων (16-21), συμβούλων νεολαίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσέγγιση στοχεύει στην εμπλοκή των νέων, για να προτείνουν βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις για τις πόλεις τους, με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων – συμβούλων νεολαίας.

Οι σύμβουλοι – εργαζόμενοι νεολαίας θα πειραματιστούν με νέες μεθόδους και θα αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων για ενεργό συμμετοχή, και να καλλιεργήσει την επιθυμίας τους για να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων.

Με το YSD, οι νέοι θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες και να λάβουν μέρος στην τοπική διαδικασία λήχης αποφάσεων.

Ενδιαφερόμενα μέρη όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, σχολεία, πανεπιστήμια, βιομηχανίες και τοπικές επιχειρήσεις, θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου και θα μάθουν περισσότερα για τις νέες μεθοδολογίες που θα τεθούν για πειραματισμό και δοκιμή.

Το έργο ακολουθεί την προσέγγιση και τη μεθοδολογία του σχεδιασμού υπηρεσιών, όπως εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα.

Βασικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η εργαλειοθήκη YSD, η οποία θα δημιουργηθεί στο τέλος των δραστηριοτήτων, μέσω της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται με νέους στην Ε.Ε. θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους για τους νεόυς και θα υλοποιήσουν νέα έργα και δραστηριότητες για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στη δημοκρατία και την προσέλκυσει ενδιαφέροντος για τη δημιουργία πολιτικών στους νέους.

Συγκεκριμένα,

Σκοπός του YSD είναι να ενισχύσει τις υπερτοπικές δομές ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ιδιόμορφων προκλήσεων, βάζοντας τους νέους στο επίκεντρο ανανέωσης των πόλεων τους.

Το YSD στοχεύει να στηρίζει νέους (ηλικίας 16-21 ετών) μέσω της πολιτικής αγωγής και μιας συμμετοχικής προσέγγισης, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν αληθινή εμπειρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για να επανασχεδιάσουν τις πόλεις τους και τους δημόσιους χώρους σε μια υγιέστερη κατεύθυνση με ασφαλείς δρόμους, ανανεωμένες υποδομές και ισχυρές γειτονιές.

Το YSD εμπνέεται και βασίζεται στο πρόγραμμα UPSHIFT της UNICEF: μια πειραματική μέθοδο εκμάθησης για την κοινωνική ευρηματικότητα, με στόχο να βοηθήσει τα νεαρά άτομα χωρίς εργασία και με λιγότερες ευκαιρίες.

Χειροπιαστά αποτελέσματα του έργου θα είναι:

 • 18 youth workers σε 6 χώρες της Ε.Ε. (IT, EL, SK, DE, FI, PL) οι οποία θα εκπειδεύσουν τους νέους
 • 120 νέοι (20 ανα χώρα) θα αποκτήσουν δεξιότητες ως σχεδιαστές υπηρεσιών, μέσα από μια εκπαίδευση 40 ωρών
 • 6 Youth Public Innovation Labs σε τοπικό επίπεδο
 • 6 πιλοτικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται από τους νέους (τουλάχιστον 1 από κάθε χώρα)
 • Εμπλοκή δημοτικών υπαλλήλων από τις πόλεις που στηρίζουν το YSD
 • • Δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας διαδικτυακής εκμάθησης
 • Ανάπτυξη Εργαλειοθήκης “οι Young Service Designers και οι πόλεις ως συνεργάστες και σύμμαχοι”

Μέσω των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, το έργο στοχεύει να εκπληρώσει τα εξής:

 • Να ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ενισχύεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των νέων στις κοινότητές τους. Το δικαίωμα των νέων στην συμμετοχή στους δημοκρατικούς θεσμούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην πληροφόρηση.
 • • Να βελτιώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών οδηγεί σε αποφάσεις που ανταποκρίνονται επακριβώς στα αιτήματά τους, που έχουν μελετηθεί καλύτερα και είναι περισσότερο πιθανό να υλοποιηθούν από τα άτομα τα οποία αφορούν.
 • Να επιτρέψει τους νέους να λάβουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι νέοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα δικά τους προβλήματα και συγκυρίες, καθιστώντας τους τα καταλληλότερα άτομα για να προσεγγίσουν τους συνομήλικούς τους.
 • • Να βελτιώσει τις υπηρεσίες στη μετα-COVID εποχή. Η συνεργασία με τους νέους επιτρέπει στην βελτίωση των υπηρεσιών και την σύμπλευσή τους με τις ιδιάζουσες ανάγκες της νεολαίας.
 • • Να ενισχύσει τις υπερτοπικές δομές με την καθοδήγηση των εμπλεκόμενων νέων, έτσι ώστε να διαμορφώσει κοινότητες με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία.