Kategoria: Bez kategorii

European Youth Together

Komunikat prasowy – Program budowania potencjału: wdrożenie i wyniki, opracowany przez CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB, w ramach projektu „Young Service Designers – YSD”, finansowanego z programu ERASMUS+ (GA n°624732), pomyślnie ukończyła program budowania potencjału. Metody i treść szkolenia zostały opracowane i zatwierdzone przez grupę pracowników młodzieżowych YSD, pod kierunkiem Pani Azzurra Spirito, włoskiego projektanta usług specjalnie zaangażowanego przez Koordynatora do wspierania zespołu projektowego w tej…
Czytaj dalej

Lokalny Raport Aktywizacji Młodzieży

Raport Lokalnej Aktywizacji Młodzieży, stworzony w ramach projektu Young Service Designers, omawia wyniki analizy kontekstowej dotyczącej badania rzeczywistego zaangażowania młodzieży w politykę i partycypację demokratyczną, identyfikowania potrzeb i luk, którymi należy się zająć za pomocą programu budowania potencjału skierowanego do młodzi ludzie.Analiza kontekstu opiera się na badaniu źródeł wtórnych, ankiecie internetowej w siedmiu językach (włoskim,…
Czytaj dalej