Engage – Connect – Empower

Empowering young people to revitalise youth participation

Projekt „Young Service Designers” (YSD) był współfinansowany przez podprogram European Youth Together (EYT) Programu ERASMUS+ – w ramach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA (GA n°624732). Projekt rozpoczął się 15 maja 2021 r. i będzie realizowany przez 24 miesiące w ramach konsorcjum 6 organizacji partnerskich.

Główne cele projektu YSD są następujące:

  • Wzmocnij hiper-lokalne struktury, aby stawić czoła lokalnym wyzwaniom, stawiając młodzież w centrum odnowy ich miast.
  • Zaangażuj – połącz – daj młodym ludziom możliwość odgrywania bardziej aktywnej roli w lokalnej społeczności.
  • Zaangażuj młodych ludzi jako współtwórców i realizatorów działań pilotażowych na rzecz dostosowywania usług publicznych.
  • Wzmocnij autentyczne działania demokratyczne w 6 miastach.
  • Uwzględnij grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
  • Zbuduj zrównoważoną i zieloną Europę.

Podejście to ma na celu zaangażowanie młodych ludzi w proponowanie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla ich miast, przy wsparciu lokalnej administracji i osób pracujących z młodzieżą.

Osoby pracujące z młodzieżą będą eksperymentować z nowymi metodami oraz zdobywać wiedzę i umiejętności, aby zainteresować młodych ludzi aktywnym obywatelstwem i pobudzić ich pragnienie proponowania rozwiązań dla rozwiązywania lokalnych problemów.

Młodzi ludzie zdobędą nowe możliwości dzięki YSD, zapewniając im niezbędne narzędzia, aby stać się aktywnymi obywatelami i uczestniczyć w lokalnym procesie decyzyjnym.

Zainteresowane strony, takie jak władze publiczne, szkoły i uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje lokalne, będą zaangażowane w działania i będą informowane o testowanych nowych metodologiach.