Autor: Administrator

European Youth Together

RAPORT KOMUNIKAT PRASOWY Festiwal YSD, „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen

Z wielkim sukcesem festiwal „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen został zorganizowany i zrealizowany przez Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A. we współpracy z Gminą Salamina. Festiwal został zorganizowany w ramach I.R.T.E.A. partnerstwo w europejskim projekcie „Young Service Designers – YSD”, finansowanym przez Unię Europejską i Program ERASMUS+…
Czytaj dalej

KOMUNIKAT PRASOWY – Festiwal YSD, „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen

Instytut Badań i Szkoleń w Sprawach Europejskich (Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A.) we współpracy z Gmina Salamina organizuje Festiwal pod tym tytułem „Zrównoważona planeta: młodzieżowy design” – Zjednoczeni przez ekran (“Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen), w dniach w dniach 27 i 28 maja 2023 r. w…
Czytaj dalej

Komunikat prasowy – Program budowania potencjału: wdrożenie i wyniki, opracowany przez CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB, w ramach projektu „Young Service Designers – YSD”, finansowanego z programu ERASMUS+ (GA n°624732), pomyślnie ukończyła program budowania potencjału. Metody i treść szkolenia zostały opracowane i zatwierdzone przez grupę pracowników młodzieżowych YSD, pod kierunkiem Pani Azzurra Spirito, włoskiego projektanta usług specjalnie zaangażowanego przez Koordynatora do wspierania zespołu projektowego w tej…
Czytaj dalej

Komunikat prasowy — Program budowania potencjału: wdrażanie i wyniki, autor: I.R.T.E.A.

KOMUNIKAT PRASOWY Instytut Badań i Szkoleń w Sprawach Europejskich (Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A), w ramachProjektu „Young Service Designer – YSD” ,, finansowany przez Unię Europejską i program ERASMUS+ ((European Youth Together (EYT) Sub – program w ramach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA (GA n°624732)),…
Czytaj dalej

Grass Root Event – wdrożenie i wyniki, autor: I.R.T.E.A.

Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A., w ramach projektu „Young Service Designers – YSD”, finansowanego przez Unię Europejską i program Erasmus+,((European Youth Together (EYT) Sub – program under Education, Agencja Wykonawcza ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA (GA nr 624732)) ogłasza „wydarzenie oddolne”, które odbędzie się 8 lipca o godzinie…
Czytaj dalej

Lokalny Raport Aktywizacji Młodzieży

Raport Lokalnej Aktywizacji Młodzieży, stworzony w ramach projektu Young Service Designers, omawia wyniki analizy kontekstowej dotyczącej badania rzeczywistego zaangażowania młodzieży w politykę i partycypację demokratyczną, identyfikowania potrzeb i luk, którymi należy się zająć za pomocą programu budowania potencjału skierowanego do młodzi ludzie.Analiza kontekstu opiera się na badaniu źródeł wtórnych, ankiecie internetowej w siedmiu językach (włoskim,…
Czytaj dalej

Zadzwonić po Young Service Designers

Znajdź tutaj formularz zgłoszeniowy dla swojego kraju: IT DE EL FI SK PL

Badanie dotyczące polityki młodzieżowej w Europie

Cenimy Twoje myśli! #YSDproject prowadzi ankietę UE dotyczącą 6 krajów partnerskich oraz centralny internetowy kwestionariusz UE w celu oceny sytuacji w zakresie polityk młodzieżowych na szczeblu krajowym i europejskim. Weź udział w ankiecie i przedstaw swoje przemyślenia, wyraź swoje uczucia i podziel się swoimi ambicjami dotyczącymi sektora młodzieżowego w Europa. Czy to satysfakcjonujące? Czujesz, że…
Czytaj dalej

Nowe Europejskie Badanie Projektów potrzebuje Twojego wsparcia

W ostatnich latach polityczne wycofanie się młodzieży z UE i niepokojący spadek poziomu udziału młodzieży w polityce (zwłaszcza w GŁOSOWANIACH) stanowią coraz więcej problemów, którym należy stawić czoła. Ale prawdą jest również, że młodzi ludzie nie są całkowicie obojętni na politykę: pojawiły się, zwłaszcza po wybuchu pandemii COVID-19, alternatywne formy zaangażowania politycznego, takie jak protesty,…
Czytaj dalej