Komunikat prasowy – Program budowania potencjału: wdrożenie i wyniki, opracowany przez CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB, w ramach projektu „Young Service Designers – YSD”, finansowanego z programu ERASMUS+ (GA n°624732), pomyślnie ukończyła program budowania potencjału. Metody i treść szkolenia zostały opracowane i zatwierdzone przez grupę pracowników młodzieżowych YSD, pod kierunkiem Pani Azzurra Spirito, włoskiego projektanta usług specjalnie zaangażowanego przez Koordynatora do wspierania zespołu projektowego w tej…
Czytaj dalej