RAPORT KOMUNIKAT PRASOWY Festiwal YSD, „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen

European Youth Together

RAPORT KOMUNIKAT PRASOWY Festiwal YSD, „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen

Z wielkim sukcesem festiwal „Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen został zorganizowany i zrealizowany przez Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A. we współpracy z Gminą Salamina.

Festiwal został zorganizowany w ramach I.R.T.E.A. partnerstwo w europejskim projekcie „Young Service Designers – YSD”, finansowanym przez Unię Europejską i Program ERASMUS+ ((European Youth Together (EYT) Sub – program under Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA (GA n°624732)) .

Festiwal odbył się w sobotę 27 i niedzielę 28 maja 2023 r. w Lesie przed Salamińskim Ratuszem, który wypełnił się ponad 100 młodymi ludźmi, studentami, uczniami i lokalnymi mieszkańcami, którzy przybyli na wydarzenie i brali udział w zajęciach.

5 tematów, które były podstawą działań Festiwalu to:
-Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Przeciwpożarowej
-Ochrona Środowiska i Recykling
– Utonięcie i udzielanie pierwszej pomocy
-Bezpieczeństwo na drodze
-Integracja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych

W sobotę 27 maja nasz Festiwal rozpoczął się przemówieniem otwierającym burmistrza Salaminy, pana Giorgosa Panagopoulosa i panią Despina Papadaki, Event Manager, którzy powitali uczestników festiwalu oraz organizacje i interesariuszy, którzy byli obecni i wspierani organizacja festiwalu. Ponadto wyrazili nadzieję, że Festiwal ten stanie się nową „tradycją” wyspy Salamina, która będzie odbywała się corocznie w celu wyróżnienia władz, organizacji, organów i innych podmiotów wyspy wraz z ich działalnością ale także podnoszenie świadomości i informowanie mieszkańców i gości wyspy o ważnych tematach dotyczących bezpieczeństwa wszystkich ludzi, takich jak ochrona środowiska, udzielanie pierwszej pomocy, ochrona przed utonięciami, a także bezpieczeństwo na drogach.

W lesie Ratusza gościły stoiska i pawilony z organizacjami i grupami z wyspy, które przyjęły zaproszenie i włączyły się w działania festiwalu. Poinformowali uczestników o swoim spektrum działań, a także o tematach, nad którymi pracują w osi tematyki środowiskowej i społecznej, a także o kwestiach inkluzywności i aktywnego uczestnictwa.

Dokładniej, wśród zorganizowanych stoisk i pawilonów, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o ochronie środowiska, zmianach klimatu i ich wpływie na nasze codzienne życie, recyklingu, jego właściwym prowadzeniu i płynących z niego korzyściach, bezpieczeństwie przeciwpożarowym, ochronie przeciwpożarowej i zapobieganie utopieniom. Ponadto festiwal gościł interesariuszy z obszaru integracji społecznej osób niepełnosprawnych i informował nas o codziennym życiu dziecka niepełnosprawnego oraz rozmawiał z nami o kwestiach integracyjnych.

Podczas gdy pawilony i stoiska wnosiły swój wkład w omawiane tematy, lokalny wydział policji drogowej informował i omawiał z młodymi uczniami zasady ruchu drogowego, różne znaki drogowe oraz właściwe zachowanie kierowców i pieszych. W tym ramach policja drogowa utworzyła również edukacyjny park ruchu, w którym młodzi uczestnicy mieli okazję poruszać się na rolkach, rowerach i hulajnogach, aby w zabawny, interaktywny sposób wprowadzić w życie to, czego się nauczyli!

Drugi dzień Festiwalu, niedziela 28 maja, również zaczął się zabawnie, lokalne szkoły tańca „Road Runners” i „Chris Dance” wykonały dla nas kilka choreografii, a następnie zaprosiły nas do wspólnej zabawy przy dźwiękach swing, hully gully oraz taniec nowoczesny!

Kontynuując nasze popołudnie, obejrzeliśmy krótki film o tematyce środowiskowej, którego celem było informowanie i podnoszenie świadomości na tematy związane z ochroną środowiska. Jednym z głównych celów tego festiwalu było jednak zajęcie się ochroną środowiska poprzez sztukę kina, filmu i animacji, a także zastanowienie się i ponowne przemyślenie naszego stanowiska w tej sprawie.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim organizacjom, zespołom i aktorom, którzy byli obecni na festiwalu i zaszczycili nas swoją obecnością i wkładem w jego organizację. Mianowicie:

• PERIVOS (Grupa Środowiskowa Salaminy) (ΠΕΡΙΒΟΣ – Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας) za pawilon i informacje na tematy środowiskowe, recykling i sadzenie drzew,
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Specjalna Szkoła Podstawowa, za pawilon i informację o życiu i integracji osób niepełnosprawnych,
• 1. Gimnazjum i Liceum Aianteion w Salaminie, za pawilon i informacje o ich działaniach na rzecz zmian klimatu, recyklingu i podnoszenia świadomości na tematy związane z ochroną środowiska,
• Grupa Przyjaciół Lasu (Όμιλος Φίλων του Δάσους) i jej pawilon informacji o ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwie przeciwpożarowym i zapobieganiu utonięciu w morzu,
• Wydział Policji Ruchu Drogowego Salamina, za zorganizowanie parku bezpieczeństwa ruchu drogowego dla naszych młodych uczestników
• Pojazd z programu ZIELONE MIASTO, który informował uczestników o recyklingu
• Szkoły Podstawowe w Selinii, Aianteion, 3. i 4. Szkoła Podstawowa w Salaminie, które przyczyniły się do powstania i rozwoju drogowych znaków drogowych,
• Szkole Tańca „Road Runners” za występy taneczne,
• Szkoła Tańca Nowoczesnego Chris Dance za występy taneczne.

Festiwal okazał się dużym sukcesem, zwłaszcza biorąc pod uwagę cały proces projektowania pomysłu, aż po jego realizację poprzez działania Programu Młodzi Projektanci Usług. Jeszcze bardziej wyjątkowa była radość, satysfakcja i zadowolenie wszystkich, którzy brali udział w jej organizacji, w tym uczestniczących młodych projektantów usług i pracowników młodzieżowych, którzy widzieli, jak ich pomysł nabiera życia, a także wpływ na lokalną społeczność.

Krótko mówiąc, festiwal i cały program udowodniły, że młodzież powinna mieć platformę i głos dla swoich pomysłów, jeśli chodzi o sprawy obywatelskie, a także podejmowanie decyzji na rzecz poprawy ich lokalnej społeczności i społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *