Εταίροι

European Youth Together

Επικεφαλής Εταίρος

Consorzio Comunità Brianza

Το CCB (Ιταλία) αποτελεί μια κοινωνική σύμπραξη 33 εταίρων. Βασικός του στόχος είναι η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής καινοτομίας, η προώθηση του διαλόγου μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων και η δημιουργία νέων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινότητας.

Βασικά πεδία δραστηριοποίησης είναι:

Σχολείο και εκπαίδευση: Το CCB προωθεί μια ευρεία γκάμα δράσεων σχετικά με την εκπαίδευση, στοχεύοντας στη μείωση του αριθμού ατόμων που αποχωρούν από την σχολική εκπαίδευση, καθώς και η προώθηση καινοτόμων μεθόδων για την κατάρτιση των νέων.

Ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών και ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών: Από το 2011, το CCB διαχειρίζεται έργα που προσφέρουν υπηρεσίες υποδοχής και ένταξης σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο στις περιοχές της Μόντσα και του Μιλάνο.

Τουρισμός και πολιτισμός: Αποτελεί το πιο πρόσφατο πεδίο δραστηριοποίησης του οργανισμού (από το 2016), το οποίο αναπτύσσει 3 βασικές δραστηριότητες:

– Σχεδιασμός νέων τουριστικών προϊόντων

– Κατάρτιση των συνεργατών του οργανισμού που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού

– Υποστήριξη για την ενσωμάτωση ατόμων με περιορισμένες ευκαιρίες σε άλλους οργανισμούς-εταίρους

Προσληψιμότητα και νεανική επιχειρηματικότητα: Οι δραστηριότητες αυτού του πεδίου διοργανώνονται σε συνεργασία με το πρακτορείο εύρεσης εργασίας Mestieri Lombardia. Νέοι, ειδικότερα όσοι έχουν σχετικά λιγότερες ευκαιρίες και όσοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, παρακολουθούν σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, λαμβάνουν καθοδήγηση στη διαδικασία σύνταξης βιογραφικού και μαθαίνουν πως να εκμεταλλεύονται την ήδη υπάρχουσα εμπειρία και δεξιότητές τους.

Ευρωπαϊκά έργα: Το τμήμα των Ευρωπαϊκών έργων δημιουργήθηκε στις αρχές του 2018, με στόχο την προώθηση των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έκτοτε, το CCB κατάφερε να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό στο τμήμα, το δίκτυο συνεργασιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει διευρυνθεί και ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 έργα έπειτα από πρόσκληση, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Εταιρικό Σχήμα

Youth Power Germany e.V.

Το Youth Power Germany e.V προωθεί τον υγιή τρόπο ζωής, τη μη-βίαιη συμπεριφορά, την ισότητα των φύλων, τη σύνδεση των νέων, την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό, τη διεκδίκηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A.

Το I.R.T.E.A. έχει δημιουργηθεί από youth workers και ειδικούς σε θέματα νεολαίας και σκοπεύει να εξελιχθεί σε ισχυρό Think Tank στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της νότιας Ευρώπης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των νέων, της δημιουργίας πολιτικών, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Χρησιμοποιώντας τον συμβουλευτικό ρόλο που έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το I.R.T.E.A. επιθυμεί να στηρίξει τους νέους, ειδικά όσους προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω της προώθησης καινοτόμων δράσεων και πολιτικών σε θέματα που συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. Το I.R.T.E.A. προωθεί και ενθαρρύνει τον ανοιχτό, δομημένο διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των stakeholders, ενώ παράλληλα, μέσω των έργων και δραστηριοτήτων του ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των νέων, το αίσθημα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και τη σημασία της συμμετοχής στους δημοκρατικούς θεσμούς γενικά.

  • Όραμά μας είναι μια Ευρώπη με πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές που είναι αφοσιωμένες στη νεολαία και εμπλέκουν ενεργά τις πολιτικές που αφορούν τους νεόυς στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • • Η φιλοσοφία μας θεωρεί τη συμμετοχή των νέων, τις ίσες ευκαιρίες και τη βιωσιμότητα των δομών για νέους ως κινητήριες δυνάμεις μακροπρόθεσμης αστικής ανάπτυξης, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τόσο της ίδιας της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών.
  • Το όραμά μας λαμβάνει υπόψη πολιτικές και στρατηγικές για νέους, προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη, και στοχεύει να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο.

Slovak Youth Council (Rada mládeže Slovenska)

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Σλοβακίας (Slovak Youth Council – SYC) είναι μια πλατφόρμα σύμπραξης 27 οργανισμών που ασχολούνται με τους νέους, από διαφορετικό ιδεολογικό, θρησκευτικό, πολιτικό και εθνικό υπόβαθρο. Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών (έρευνα σχετικά με θέματα που αφορούν τους νέους, υποστήριξη στη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής κρατικών πολιτικών) και προωθεί την έμπρακτη στήριξη κοινών θέσεων εκ μέρους των μελών του, λοιπών οργανισμών για το παιδί και τους νέους αλλά και τους ίδιους τους νέους. Μέσω διακλαδικής συνεργασίας και έρευνας υψηλού επιπέδου, το SYC προσφέρει λύσεις για τους εταίρους και συνεργάτες του, τόσο από κρατικούς και μη, φορείς, σχεδιασμένες βάσει δεδομένων, καθώς και πολύτιμες πληροφορίες για το κοινό μέσω μαζικών καναλιών επικοινωνίας. Η μοναδικότητα του οργανισμού έγκειται στο γεγονός ότι το SYC έχει καταφέρει να συνενώσει οργανισμούς από διαφορετικά ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά υπόβαθρα για την εκπλήρωση ενός κοινού στόχου – να γίνει το youth work άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους νέους.

Sempre a Frente Foundation

Από το 2010, το ίδρυμα Sempre a Frente είναι μια από τις μεγαλύτερές ΜΚΟ που ασχολούνται με τη νεολαία στην ανατολική Πολωνία, με στόχο την ενδυνάμωση και στήριξη των νέων, των παιδιών και των νεαρών ενηλικών στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών τους δεξιοτήτων, την φροντίδα της ψυχικής τους υγείας και την καλλιέργεια επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Δουλεύουμε τοπικά, περιφερειακά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχουμε ψυχολογική, θεραπευτική και αναπτυξιακή στήριξη σε νεαρά άτομα ηλικίας 5 έως 19 ετών, καθώς και στους συγγενείς τους, χωρίς χρέωση στα δύο κέντρα του. Συντονίζουμε προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και διαβουλεύσεις κρίσεων για την περιοχή. Υποστηρίζουμε τους νέους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και άλλους επαγγελματίες στην καθημερινή τους εργασία με νέους.

Συμβάλουμε στην ενεργοποίηση νέων έως 30 ετών, υλοποιώντας προγράμματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών και επαγγελματικών τους ικανοτήτων σε συνεργασία με το Δήμο, σχολεία, πανεπιστήμια ή επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ζωή, εντάσσοντάς τους στα πλαίσια δομημένου διαλόγου, προωθώντας την κοινωνική ευθύνη, την πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό. Ενημερώνουμε για τις ευκαιρίες της ΕΕ ως περιφερειακό σημείο ενημέρωσης του Δικτύου Eurodesk, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες νέων στα πλαίσια του Erasmus+ και του ESC. Συντονίζουμε, στέλνουμε και φιλοξενούμε διεθνείς εθελοντές από όλη την Ευρώπη, υποστηρίζουμε τη διεθνή συνεργασία μεταξύ νέων και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας υλοποιώντας ανταλλαγές, μαθήματα κατάρτισης και δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο συνεργασιών.

Κάθε χρόνο, ανταμοιβόμαστε για τη δουλειά μας από και για τη νεολαία με βραβεία και ετικέτες καλών πρακτικών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Τελευταία σημαντική διάκριση είναι η εκκίνηση και διοργάνωση της διαδικασίας κατάκτησης του τίτλου Ευρωπαϊκή Πρωτέυουσα Νεολαίας 2023, για την πόλη-έδρα του οργανισμου, το Λούμπλιν.

The Green Youth and Students

Η Ομοσπονδία Πρασίνων Νέων και Φοιτητών είναι μια εθνική οργάνωση νέων και σπουδαστών με έδρα τη Φινλανδία. Μαζί, δραστηριοποιούμαστε για τις βασικές μας αξίες: βιωσιμότητα, ισότητα, και δικαιοσύνη. Μπορείτε να γίνετε μέλος είτε μπαίνοντας απευθείας στην Ομοσπονδία είτε με συμμετοχή σε οποιονδήποτε από τους τοπικούς συλλόγους. Εάν δεν υπαρχεί ακόμη τοπική δραστηριότητα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε!

Η Ομοσπονδία Πράσινων Νέων και Φοιτητών έχει αρκετούς υπαλλήλους, ένα 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής δύο ισάξιους Συμπροέδρους, πέντε επιτροπές εργασίας, 15 τοπικούς συλλόγους, τέσσερις ενεργές τοπικές ομάδες και φυσικά εκατοντάδες ενεργά μέλη! Διοργανώνουμε δραστηριότητες και εκδηλώσεις για τα μέλη μας όλο το χρόνο. Η μεγαλύτερη εκδήλωσή κάθε χρόνο είναι η «Συγκέντρωση των Νέων Πρασίνων», όπου συγκεντρωνόμαστε για να μάθουμε νέα πράγματα, να κάνουμε νέους φίλους και, φυσικά, να αλλάξουμε τον κόσμο.