ZAJĘCIA

European Youth Together

Celem Young Service Designers (YSD) jest wspieranie hiper-lokalnych struktur w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, umieszczając młodzież w centrum odnowy ich miast.

YSD ma na celu wspieranie młodych ludzi (16-21 lat) poprzez edukację obywatelską i podejście angażujące, wspierające ich kompetencje i oferujące im możliwość doświadczenia prawdziwego udziału w lokalnym procesie decyzyjnym, aby przemyśleć swoje miasta i przestrzenie publiczne w kierunku zdrowszych ulic, zrewitalizowanych budynków i bardziej odporne sąsiedztwa.

Poprzez przewidziane działania projekt ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

Demokracja przedstawicielska wzmacnia się, gdy młodzi ludzie stają się aktywni w swoich społecznościach. Prawo młodych ludzi do uczestnictwa jest ściśle związane z wolnością wypowiedzi i prawem do informacji.

 • Aby usprawnić podejmowanie decyzji. Uczestnictwo prowadzi do dokładniejszych, odpowiednich decyzji, które są lepiej przemyślane i z większym prawdopodobieństwem zostaną wdrożone przez zainteresowane osoby.
 • Aby umożliwić młodym ludziom udział w procesie decyzyjnym. Młodzi ludzie są ekspertami w zakresie własnych wyzwań i sytuacji oraz sposobów docierania do innych w ich wieku.
 • Aby poprawić usługi w erze post-COVID. Konsultacje z młodymi ludźmi umożliwiają ulepszanie usług i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.
 • Wzmacnianie hiper-lokalnych struktur koordynowanych przez młodych ludzi w celu wspierania społeczności w bardziej integracyjnym krajobrazie.

Główne działania projektu to:

 • 18 osób pracujących z młodzieżą w 6 krajach UE (IT, EL, SK, DE, FI, PL) zostanie przeszkolonych do mentorowania młodych ludzi
 • 120 młodych ludzi (20 z każdego kraju) zdobędzie umiejętności młodych projektantów usług (Young Service Designers) poprzez strukturyzowane 40-godzinne szkolenie
 • Na poziomie lokalnym zostanie wdrożonych 6 Youth Public Innovation Labs
 • 6 usług pilotażowych zostanie wspólnie zaprojektowanych przez młodych uczestników (co najmniej 1 z każdego kraju)
 • Zaangażowanie urzędników z miast wspierających YSD
 • Stworzenie platformy współpracy e-learningowej
 • Stworzenie zestawu narzędzi „Młodzi projektanci usług i miasta jako partnerzy i sojusznicy”