Project

European Youth Together

Young Service Designers (YSD) -hanketta on osarahoittanut ERASMUS+ -ohjelman European Youth Together (EYT) -alaohjelma – Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (GA nro 624732). Projekti alkoi 15.5.2021 ja kestää 24 kuukautta kuuden kumppaniorganisaation konsortion alaisena.

Projektin päätavoitteet ovat seuraavia:

 • YSD-projekti tähtää näihin tavoitteisiin kohdentamalla nuoria (16-20 v.), nuorisotyöntekijöitä, kaupunkeja ja paikallishallintoa.
 • Osallista – Verkostoidu – Innosta nuoria ottamaan aktiivisempi rooli heidän paikallisessa yhteisössä.
 • Ottaa nuoret mukaan julkisten palvelujen räätälöinnin pilottihankkeiden suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi.
 • Voimaannuttaa 6 eri kaupungin demokratiaa.
 • Ottaa mukaan vähemmän etuoikeutettuja ryhmiä.
 • Rakentaa kestävä ja vihreä Eurooppa.

YSD-projekti tähtää näihin tavoitteisiin kohdentamalla nuoria (16-20 v.), nuorisotyöntekijöitä, kaupunkeja ja paikallishallintoa. Lähestymistavan tarkoituksena on saada nuoret mukaan ehdottamaan kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja kaupungeilleen paikallishallinnon ja nuorisotyöntekijöiden tuella.

Nuorisotyöntekijät kokeilevat uusia menetelmiä ja hankkivat tietoja ja taitoja herättääkseen nuorten kiinnostuksen aktiiviseen kansalaisuuteen ja innostaakseen heidän halunsa ehdottaa ratkaisuja paikallisiin haasteisiin.

Nuoret saavat YSD:n avulla uusia kykyjä, jotka tarjoavat heille tarvittavat työkalut matkalla aktiiviseksi kansalaiseksi ja osallistumiseksi paikalliseen päätöksentekoon.

Sidosryhmät, kuten viranomaiset, koulut ja yliopistot, yritykset ja paikalliset organisaatiot, otetaan mukaan toimintaan ja heille tiedotetaan kokeiluista uusista menetelmistä.

Hankkeessa noudatetaan julkisella sektorilla sovellettua palvelumuotoilun lähestymistapaa ja menetelmiä.

Hankkeen päätuloksena on toimintojen päätteeksi syntyvä YSD Toolkit, jonka avulla EU:n nuorisotyön sidosryhmät voivat parantaa nuorille tarjoamiensa palveluiden laatua ja toteuttaa uusia hankkeita ja aktiviteetteja. nuorten kansalaisuutta ja lisää kiinnostusta politiikkaan.

Vielä tarkemmin,

Young Service Designersin (YSD) tehtävänä on vahvistaa paikallisia rakenteita omiin erityisiin haasteisiin vastaamiseksi ja asettaa nuoret kaupunkinsa uudistamisen keskiöön.

YSD:n tavoitteena on tukea nuoria (16-21-vuotiaita) kansalaiskasvatus- ja sitoutumislähestymistavan avulla, joka edistää heidän osaamistaan ​​ja tarjoaa heille mahdollisuuden kokea todellista osallistumista paikalliseen päätöksentekoon ajatellakseen kaupunkiaan ja julkisia tilojaan kohti terveellisempiä katuja. rakennuksia ja kestävämpiä asuinalueita.

YSD saa inspiraationsa UNICEFin luomasta UPSHIFT-ohjelmasta: sosiaalisen innovaation kokeellisesta oppimisesta työttömien ja syrjäytymisen vaarassa olevien nuorten auttamiseksi.

Projektin tulokset tulee näkymään muun muassa seuraavissa kohdissa:

 • 18 nuorisotyöntekijää 6 eri EU maasta (IT, EL, SK, DE, FI, PL), joita on koulutettu nuorten mentorointiin
 • 120 nuorta (20 per maa) mukana 40 tuntia kestävässä koulutuksessa
 • 6 Youth Public Innovation Labs -paikallistapahtumaa
 • 6 palveluprototyyppiä, jotka kehitetty yhteistyössä nuorten osallistujien kanssa (ainakin 1 per maa)
 • Yhteistyö kuntien ja kaupunkien työntekijöiden sekä päättäjien kanssa
 • Yhteisen sähköisen oppimisympäristön luominen
 • “Young Service Designers and Cities as partners and allies”-työkalupakin työstämistä

Suunniteltujen toimien avulla hankkeella pyritään saavuttamaan seuraavat tulokset:

 • Edesauttaa demokratian toteutumista. Edustuksellinen demokratia vahvistuu, kun nuoret aktivoituvat yhteisöissään. Nuorten osallistumisoikeus liittyy läheisesti sananvapauteen ja tiedonsaantioikeuteen.
 • Parantaa päätöksentekoa Osallistuminen johtaa tarkempiin, merkityksellisempiin päätöksiin, jotka ovat paremmin tietoisia ja jotka todennäköisemmin pannaan täytäntöön ja ovat asianomaisten omistuksessa.
 • Antaa nuorten osallistua päätöksentekoprosessiin. Nuoret ovat asiantuntijoita omien haasteidensa ja olosuhteidensa sekä tapojen tavoittaa ikäisekseen muut.
 • Palvelujen parantamiseksi COVID-ajan jälkeisenä aikana. Nuorten konsultointi mahdollistaa palveluiden parantamisen ja mukauttamisen muuttuviin tarpeisiin.
 • Tehosta nuorten koordinoimia hyperlokaalisia rakenteita tukeaksesi yhteisöjä osallistavammassa maisemassa.