Engage – Connect – Empower

Empowering young people to revitalise youth participation

Young Service Designers (YSD) -hanketta on osarahoittanut ERASMUS+ -ohjelman European Youth Together (EYT) -alaohjelma – Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (GA nro 624732). Projekti alkoi 15.5.2021 ja kestää 24 kuukautta kuuden kumppaniorganisaation konsortion alaisena.

Projektin päätavoitteet ovat seuraavia:

  • Young Service Designers’ (YSD) -hanke pyrkii edistämään nuorten osallisuutta paikallisten haasteiden ratkaisemisessa, pistämällä nuoret päätöksenteon keskiöön.
  • Osallista – Verkostoidu – Innosta nuoria ottamaan aktiivisempi rooli heidän paikallisessa yhteisössä.
  • Ottaa nuoret mukaan julkisten palvelujen räätälöinnin pilottihankkeiden suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi.
  • Voimaannuttaa 6 eri kaupungin demokratiaa.
  • Ottaa mukaan vähemmän etuoikeutettuja ryhmiä.
  • Rakentaa kestävä ja vihreä Eurooppa.

Lähestymistavan tarkoituksena on saada nuoret mukaan ehdottamaan kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja kaupungeilleen paikallishallinnon ja nuorisotyöntekijöiden tuella.

Nuorisotyöntekijät testaavat uusia työskentelytapoja sekä keräävät tietoja ja taitoja nuorten osallisuuden parantamiseen sekä heidän kansalaisaktiivisuuden nostattamiseen.

Nuorten suora osallistuminen yhteiskunnallisiin prosesseihin vaikuttaa suoraan paikallisten ja laajempienkin ongelmien ratkaisemisessa.

Vapaamuotoisen koulutuksen lisäksi nuorille annetaan käytännön mentorointia omien vahvuuksien tunnistamisessa ja niiden hyödyntämisessä eri elämän osa-alueilla.