Kategória: Uncategorized @sk

European Youth Together

Tlačová správa – Program budovania kapacít: Implementácia a výsledky, CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB v rámci projektu „Young Service Designers – YSD“, financovaného z programu ERASMUS+ (GA č. 624732), úspešne ukončilo program budovania kapacít. Metódy a obsah školenia boli vytvorené a overené skupinou mládežníckych pracovníkov YSD pod vedením pani Azzurra Spirito, talianskej dizajnérky služieb, konkrétne poverenej koordinátorom na podporu projektového tímu v tejto strategickej…
Read more

Miestna správa o aktivácii mládeže

Miestna správa o aktivácii mládeže, vytvorená v rámci projektu Young Service Designers, pojednáva o výsledkoch kontextovej analýzy o skúmaní skutočného zapojenia mládeže do politiky a demokratickej účasti, identifikácii potrieb a medzier, ktoré treba riešiť pomocou programu budovania kapacít, ktorý je určený mladí ľudia.Kontextová analýza je založená na sekundárnom výskume, online prieskume v siedmich jazykoch (taliančina,…
Read more