Engage – Connect – Empower

Empowering young people to revitalise youth participation

Projekt „Young Service Designers“ (YSD) bol spolufinancovaný podprogramom European Youth Together (EYT) programu ERASMUS+ – v rámci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA (GA č. 624732). Projekt sa začal 15. mája 2021 a bude prebiehať 24 mesiacov v rámci konzorcia 6 partnerských organizácií.

Hlavné ciele projektu YSD sú nasledovné:

  • Posilnite hyperlokálne štruktúry na riešenie miestnych špecifických výziev a postavte mládež do centra obnovy ich miest.
  • Zapojte sa – spojte sa – dajte mladým ľuďom možnosť hrať aktívnejšiu úlohu vo svojej miestnej komunite.
  • Zapojte mladých ľudí ako spolutvorcov a realizátorov pilotných akcií na prispôsobenie verejných služieb.
  • Posilniť autentické demokratické aktivity v 6 mestách.
  • Posilniť autentické demokratické aktivity v 6 Zahrnúť znevýhodnené skupiny.
  • Vybudujte udržateľnú a zelenú Európu.

Cieľom tohto prístupu je zapojiť mladých ľudí do navrhovania trvalo udržateľných a inovatívnych riešení pre ich mestá s podporou miestnej správy a pracovníkov s mládežou.

Pracovníci s mládežou budú experimentovať s novými metódami a získavať vedomosti a zručnosti, aby pritiahli záujem mladých ľudí o aktívne občianstvo a podnietili ich túžbu navrhovať riešenia na riešenie miestnych problémov.

Mladí ľudia získajú nové schopnosti s YSD, ktoré im poskytnú potrebné nástroje, aby sa stali aktívnymi občanmi a podieľali sa na miestnom rozhodovaní.

Zainteresované strany, ako sú verejné orgány, školy a univerzity, podniky a miestne organizácie, budú zapojené do aktivít a budú informované o nových skúšaných metodológiách.