Mesiac: máj 2023

European Youth Together

REPORTING TLAČOVÁ SPRÁVA Festival YSD, „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen

Festival „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen s veľkým úspechom zorganizoval a realizoval Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A. v spolupráci s Obcou Salamina. Festival bol organizovaný v rámci I.R.T.E.A. partnerstvo v európskom projekte „Young Service Designers – YSD“, financovanom Európskou úniou a programom ERASMUS+ (podprogram European Youth…
Read more

TLAČOVÁ SPRÁVA – Festival YSD, „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen

Inštitút výskumu a vzdelávania v oblasti európskych záležitostí – I.R.T.E.A. v spolupráci s Obcou Salamina organizuje Festival s názvom “Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen, na 27. a 28. mája 2023 o 18:00 – 21:00 v Lesnej radnici Salamina Festival sa realizuje v rámci európskeho projektu „Young Service Designers – YSD“, ktorého…
Read more