Kategória: tlačové správy

European Youth Together

REPORTING TLAČOVÁ SPRÁVA Festival YSD, „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen

Festival „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen s veľkým úspechom zorganizoval a realizoval Institute of Research & Training on European Affairs – I.R.T.E.A. v spolupráci s Obcou Salamina. Festival bol organizovaný v rámci I.R.T.E.A. partnerstvo v európskom projekte „Young Service Designers – YSD“, financovanom Európskou úniou a programom ERASMUS+ (podprogram European Youth…
Read more

TLAČOVÁ SPRÁVA – Festival YSD, „Sustainable Planet: Youth Design“ – United by the Screen

Inštitút výskumu a vzdelávania v oblasti európskych záležitostí – I.R.T.E.A. v spolupráci s Obcou Salamina organizuje Festival s názvom “Sustainable Planet: Youth Design” – United by the Screen, na 27. a 28. mája 2023 o 18:00 – 21:00 v Lesnej radnici Salamina Festival sa realizuje v rámci európskeho projektu „Young Service Designers – YSD“, ktorého…
Read more

Tlačová správa – Program budovania kapacít: Implementácia a výsledky, CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB v rámci projektu „Young Service Designers – YSD“, financovaného z programu ERASMUS+ (GA č. 624732), úspešne ukončilo program budovania kapacít. Metódy a obsah školenia boli vytvorené a overené skupinou mládežníckych pracovníkov YSD pod vedením pani Azzurra Spirito, talianskej dizajnérky služieb, konkrétne poverenej koordinátorom na podporu projektového tímu v tejto strategickej…
Read more

Tlačová správa – Program budovania kapacít: Implementácia a výsledky, I.R.T.E.A.

TLAČOVÁ SPRÁVA Inštitút pre výskum a vzdelávanie v oblasti európskych záležitostí – I.R.T.E.A, v rámci projektu „Young Service Designers – YSD“, financovaného Európskou úniou a programom ERASMUS+ (podprogram European Youth Together (EYT) v rámci vzdelávania, audiovizuálneho a Výkonná agentúra pre kultúru – EACEA (GA č. 624732)), úspešne ukončila program budovania kapacít: 6 hybridných školení v…
Read more

Grass Root Event – Implementácia a výsledky, I.R.T.E.A.

Inštitút výskumu a vzdelávania v oblasti európskych záležitostí – I.R.T.E.A., v rámci projektu „Young Service Designers – YSD“, financovaného Európskou úniou a programom Erasmus+, (podprogram European Youth Together (EYT) v rámci vzdelávania, Výkonná agentúra pre audiovíziu a kultúru – EACEA (GA č. 624732)) vyhlasuje „Grassroot Event“, ktorý sa uskutoční 8. júla o 18:00 s cieľom…
Read more

Miestna správa o aktivácii mládeže

Miestna správa o aktivácii mládeže, vytvorená v rámci projektu Young Service Designers, pojednáva o výsledkoch kontextovej analýzy o skúmaní skutočného zapojenia mládeže do politiky a demokratickej účasti, identifikácii potrieb a medzier, ktoré treba riešiť pomocou programu budovania kapacít, ktorý je určený mladí ľudia.Kontextová analýza je založená na sekundárnom výskume, online prieskume v siedmich jazykoch (taliančina,…
Read more

Výzva pre mladých dizajnérov služieb

Tu nájdete formulár žiadosti pre vašu krajinu: IT DE EL FI SK PL

Nový európsky prieskum projektov potrebuje vašu podporu

Politická neangažovanosť mládeže v EÚ a znepokojujúci pokles úrovne účasti mládeže v politike (najmä vo voľbách) sú v posledných rokoch čoraz väčšími problémami, ktorým treba čeliť. Ale je tiež pravda, že mladí nie sú úplne necitliví na politiku: najmä po výbuchu pandémie COVID-19 sa objavili alternatívne formy politickej angažovanosti, ako sú protesty, demonštrácie, členstvo v…
Read more