Tlačová správa – Program budovania kapacít: Implementácia a výsledky, CCB

Consorzio Comunità Brianza – CCB v rámci projektu „Young Service Designers – YSD“, financovaného z programu ERASMUS+ (GA č. 624732), úspešne ukončilo program budovania kapacít. Metódy a obsah školenia boli vytvorené a overené skupinou mládežníckych pracovníkov YSD pod vedením pani Azzurra Spirito, talianskej dizajnérky služieb, konkrétne poverenej koordinátorom na podporu projektového tímu v tejto strategickej…
Read more