Δελτίο Τύπου – Capacity Building Programme: Υλοποίηση και Αποτελέσματα (CCB)

Το Consorzio Comunità Brianza – CCB, στο πλαίσιο του έργου “Young Service Designers – YSD”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+ (GA n°624732), ολοκλήρωσε επιτυχώς το Capacity Building Programme. Η μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν από τους youth workers του YSD, οι οποίοι εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση της κας. Azzurra Spirito, ιταλίδας σχεδιατή υπηρεσιών,…
Read more