Lokalny Raport Aktywizacji Młodzieży

European Youth Together

Lokalny Raport Aktywizacji Młodzieży

Raport Lokalnej Aktywizacji Młodzieży, stworzony w ramach projektu Young Service Designers, omawia wyniki analizy kontekstowej dotyczącej badania rzeczywistego zaangażowania młodzieży w politykę i partycypację demokratyczną, identyfikowania potrzeb i luk, którymi należy się zająć za pomocą programu budowania potencjału skierowanego do młodzi ludzie.
Analiza kontekstu opiera się na badaniu źródeł wtórnych, ankiecie internetowej w siedmiu językach (włoskim, angielskim, niemieckim, greckim, słowackim, polskim i fińskim), wywiadach i grupach fokusowych z urzędnikami publicznymi oraz przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych. Raport łączy i uzupełnia sześć raportów krajowych obejmujących ten sam zakres dla Niemiec, Grecji, Słowacji, Polski, Finlandii i Włoch. Wszyscy respondenci ankiet krajowych wydają się zgadzać z twierdzeniem, że istnieje różnica między tym, co wszystkie władze sądzą o rozwoju usług, a tym, co postrzegają młodzi ludzie.

Przeczytaj raport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *