AKTIVITY

European Youth Together

Cieľom Young Service Designers (YSD) je posilniť hyperlokálne štruktúry na riešenie miestnych špecifických výziev, čím sa mládež dostane do centra obnovy ich miest.

YSD si kladie za cieľ podporovať mladých ľudí (16-21 r.) prostredníctvom občianskeho vzdelávania a prístupu k angažovanosti, ktorý podporuje ich kompetencie a ponúka im príležitosť zažiť skutočnú účasť na miestnom rozhodovaní o prehodnotení ich miest a verejných priestorov smerom k zdravším uliciam, revitalizovaným budovám a odolnejšie štvrte.

Projekt má prostredníctvom plánovaných aktivít naplniť tieto výsledky:

Zastupiteľská demokracia sa posilňuje, keď sa mladí ľudia stanú aktívnymi vo svojich komunitách. Právo mladých ľudí zúčastniť sa je úzko spojené so slobodou prejavu a právom na informácie.

 • Na zlepšenie rozhodovania. Účasť vedie k presnejším a relevantnejším rozhodnutiam, ktoré sú lepšie informované a s väčšou pravdepodobnosťou ich implementujú a vlastnia tí, ktorých sa to týka.
 • Umožniť mladým ľuďom zúčastniť sa na rozhodovacom procese. Mladí ľudia sú expertmi na svoje vlastné výzvy a okolnosti a na spôsoby, ako dosiahnuť druhých v ich veku.
 • Na zlepšenie služieb v post-COVID ére. Konzultácie s mladými ľuďmi umožňujú zlepšiť služby a prispôsobiť ich meniacim sa potrebám.
 • Posilnenie hyper-lokálnych štruktúr koordinovaných mladými ľuďmi na podporu komunít v inkluzívnejšom prostredí.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

 • 18 pracovníkov s mládežou v 6 krajinách EÚ (IT, EL, SK, DE, FI, PL) bude vyškolených, aby mentorovali mladých ľudí
 • 120 mladých ľudí (20 na krajinu) získa zručnosti ako mladí dizajnéri služieb prostredníctvom štruktúrovaného 40-hodinového školenia
 • Na miestnej úrovni bude implementovaných 6 mládežníckych verejných inovačných laboratórií
 • 6 pilotných služieb bude spoločne navrhnutých mladými účastníkmi (aspoň 1 za krajinu)
 • Zapojenie štátnych zamestnancov z miest podporujúcich YSD
 • Vytvorenie e-learningovej platformy spolupráce
 • Vytvorenie súboru nástrojov „Mladí dizajnéri služieb a mestá ako partneri a spojenci“