ACTIVITIES

European Youth Together

Young Service Designersin (YSD) tehtävänä on vahvistaa hyperlokaalisia rakenteita paikallisiin erityisiin haasteisiin vastaamiseksi ja asettaa nuoret kaupunkinsa uudistamisen keskipisteeseen.

YSD:n tavoitteena on tukea nuoria (16–21-vuotiaita) kansalaiskasvatus- ja sitoutumislähestymistavan avulla, joka edistää heidän osaamistaan ​​ja tarjoaa heille mahdollisuuden kokea todellista osallistumista paikalliseen päätöksentekoon ajatellakseen kaupunkiaan ja julkisia tilojaan kohti terveellisempiä katuja, elvytettyjä rakennuksia.

ja kestävämpiä kaupunginosia.

Edustuksellinen demokratia vahvistuu, kun nuoret aktivoituvat yhteisöissään. Nuorten osallistumisoikeus liittyy läheisesti sananvapauteen ja tiedonsaantioikeuteen.

 • Parantaa päätöksentekoa Osallistuminen johtaa tarkempiin, merkityksellisempiin päätöksiin, jotka ovat paremmin tietoisia ja jotka todennäköisemmin pannaan täytäntöön ja ovat asianomaisten omistuksessa.
 • Antaa nuorten osallistua päätöksentekoprosessiin. Nuoret ovat asiantuntijoita omien haasteidensa ja olosuhteidensa sekä tapojen tavoittaa ikäisekseen muut.
 • Palvelujen parantamiseksi COVID-ajan jälkeisenä aikana. Nuorten konsultointi mahdollistaa palveluiden parantamisen ja mukauttamisen muuttuviin tarpeisiin.
 • Tehosta nuorten koordinoimia hyperlokaalisia rakenteita tukeaksesi yhteisöjä osallistavammassa maisemassa.

Projektin tärkeimmät kohdat:

 • 18 nuorisotyöntekijää 6 eri EU maasta (IT, EL, SK, DE, FI, PL), joita on koulutettu nuorten mentorointiin
 • 120 nuorta (20 per maa) mukana 40 tuntia kestävässä koulutuksessa
 • 6 Youth Public Innovation Labs -paikallistapahtumaa
 • 6 palveluprototyyppiä, jotka kehitetty yhteistyössä nuorten osallistujien kanssa (ainakin 1 per maa)
 • Yhteistyö kuntien ja kaupunkien työntekijöiden sekä päättäjien kanssa
 • Yhteisen sähköisen oppimisympäristön luominen
 • “Young Service Designers and Cities as partners and allies”-työkalupakin työstämistä